مجموعه دندانپزشکی آرتمان درمان

گروه آرتمان درمان با حضور متخصصان دندانپزشکی از سال ۱۳۸۱ به ارائه خدمات درمانی با رویکرد پیشگیرانه (بی‌نیاز شدن از درمان) و محافظه‌کارانه (تعهد به بافت طبیعی دندان) پرداخته است.

خط مشیء

جزئیات تعیین‌کننده‌اند! چیزی که کیفیت و نتیجۀ فرایندهای درمانی ظاهراً یکسان را از همدیگر متمایز می‌کند، دقت به جزئیات و تفاوت در رویکردها و تعهد کاری است.

خط مشیء مجموعه دندانپزشکی آرتمان درمان در وهله اول، بر پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان با رویکردی سلامت‌محور استوار است. در مرحلۀ بعد، درمان را با شیوه‌ای کاملاً محافظه‌ کارانه ارائه می‌کنیم.

در تمامی خدمات درمانی، تمرکز و کوشش ما بر این است که با بهره‌گیری از روش‌‌های علمی و کارآمد، حافظِ حیاتِ بافتِ باقیماندۀ دندان باشیم.

در درمان‌های زیبایی نیز تمرکز ما بر نگرش طبیعت‌گرا است و فرایند درمانی با هدف رسیدن به زیبایی طبیعی یا استتیک طراحی و اجرا می‌شود.

تخصص‌ها و خدمات

گروه درمانی این مجموعه را متخصصان ترمیمی، زیبایی، پروتز، اندودنتیست و پریودنتیست تشکیل می‌دهند.

• درمان‌های ترمیمی زیبایی توسط متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
• درمان ریشه یا روت کانال‌تراپی توسط اندودنتیست (متخصص درمان ریشه)
• درمان‌های لثه و استخوان توسط پریودنتیست (متخصص جراحی لثه)
• درمان‌های پروتز توسط پروتزیست (متخصص پروتزهای دندانی)

فرایند درمان

در آرتمان درمان یک برنامۀ درمانی کامل، ویژۀ هر فرد طراحی می‌شود. دقت و ظرافتِ درمانی در اولویت قرار دارد، بنابراین «درمان» را فدای «زمان» نمی‌کنیم، چون بهبودی و سلامت کامل بافت‌های دهان و دندان، مهمترین رسالت متخصصان ما در فرایند درمان است.
پس از مشاوره و معاینه توسط متخصصان مجموعه در شاخه‌های مختلف، برنامۀ درمانی برای مراجعه‌کنندگان بر اساس نوع و شدت مشکل تنظیم و آغاز می‌شود.