تراش دندان برای لمینت

لمینت سرامیکی دندان

لیمینت دندان (سرامیکی) ممکن است برای شما مضر باشد!

20 بهمن 99 ترمیمی و زیبایی خدمات آرتمان درمان 18 نظر کاربران نوشته شده توسط آرتمان درمان
ونیرهای سرامیکی یا همان لمینت ها در مواقعی که خواسته ها و انتظارات زیبایی بیمار بالا باشد کاربرد دارند. این ...
مطالعه مقاله