درمان ریشه دندان

درمان ریشه مجدد دندان

درمان ریشه مجدد و بررسی علل عدم موفقیت درمان ریشه قبلی

4 اسفند 99 اندو خدمات آرتمان درمان 4 نظر کاربران نوشته شده توسط آرتمان درمان
به طور کلی نیاز به درمان ریشه یا روت کانال تراپی (یا عصب کشی دندان که اشتباها به آن عصب ...
مطالعه مقاله