پوسیدگی دندان

پوسیدگی دندان ها

پوسیدگی دندان چیست؟

2 تیر 99 مقالات 0 نظر کاربران نوشته شده توسط آرتمان درمان
پوسیدگی دندانی، بیماری عفونی دندان‌ها است که موجب حل شدن و تخریب بافت‌های دندان‌ها می‌شود. درک این نکته که تخریب ...
مطالعه مقاله
پلاک دندانی

پلاک دندانی چیست؟

2 تیر 99 مقالات 0 نظر کاربران نوشته شده توسط آرتمان درمان
ماده‌‌ی چسبنده‌ی نرم، شفاف و محکم اتصال‌یافته‌ای که روی سطح دندان‌ها تجمع می‌یابد، به شکل شایع پلاک خوانده می‌شود. این ...
مطالعه مقاله